Høringssvar fra Eva Fidjeland

Dato: 11.03.2022

Dette må opp til grundigere politisk behandling. Må også diskuteres blant landets innbyggere. Jeg er STERK motstander av forslaget om å forlenge!!

Eva Fidjeland

Kristiansand