Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 253662

Dato: 05.03.2022

Forslaget er udemokratisk. Må forkastes!!!