Høringssvar fra Kari Gullbjørg Hals

Dato: 10.03.2022

Kvifor så kort høringsfrist ? Og utan debatt på brei basis. Slik blir inngripande avgjerd gjort utan at folk veit om det. Svært alvorleg og uheldig.

Eg er sterkt imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven --.

Det finst ikkje helsemessig grunnlag for slik forlenging. Det er og uttale frå advokat.