Høringssvar fra Marisa Widding

Dato: 21.03.2022

Dette forslaget er helt unødvendig og det må forkastes.

Vi trenger absolutt ikke å forlenge disse tiltakene.