Høringssvar fra Kjell Johan Åsheim Solli

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller under. De er grunnlovsstridige, bryter med menneskerettigheter, bryter med Nurnberglovene og Helsinkiprotokollen, og antakelig mange flere, som helsepersonelllover m.m. Det bryter fullstendig med sunn fornuft og logikk. Det er fullstendig galskap, så vær snill å ta til vett.