Høringssvar fra Eirin Asphaug Vedå

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette og for individets frihet og bestemmelsesrett over eget liv.