Høringssvar fra Anne Grethe Sanne

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette forslaget, og vil beholde min frihet til å verne meg selv og andre mot slike inngrep av regjeringen.