Høringssvar fra Ann-Kristin Myklebust

Dato: 08.03.2022

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom».

Pfeizer har nå kommet ut med dokumentene som viser at covid vaksinen er meget skadelig. Nå må dette sirkuset stanses umiddelbart!

Dere som styrer landet vårt er med på den største løgnen og folkemordet mot menneskeheten noensinne. Nok er nok!!

I stedet for å innføre/videreføre flere restriksjoner er det nå på tide å legge stridsøksen ned og innrømme feil.

Dere alle bør byttes ut med folk som har gode intensjoner for menneskene de skal styre landet for. Slik fungerer det ikke i dag og det har det heller ikke gjort på svært lenge.

NEI TAKK!