Høringssvar fra Espen Kverneng Dahle

Dato: 21.03.2022

Jeg protesterer mot innholdet i dette høringsforslaget.

Innholdet er helt klart et brudd på vår grunnlov og menneskerettigheter. Det er for meg helt uforståelig at dette i det hele tatt kan komme som et forslag. Det er skammelig hvor enkelt og lemfeldig man behandler lover og rettigheter som våre forfedre har kjempet for å få på plass. Som skal være med på å sikre eksisterende og fremtidige generasjoner et mulighet for selvstendig og godt liv,

Man ser at dette gjenspeiler nå situasjonen i mange vestlige land, hvor det jobbes for å permanent frarøve mennesker sine individuelle rett til å bestemme over eget liv.

Dette er skremmende.