Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 520344

Dato: 20.03.2022

Nei til forlengelse. Sykdommen er ikke tilstrekkelig farlig for forlengelse.