Høringssvar fra Elisabeth

Dato: 20.03.2022

Jeg sier enkelt og greit NEI !

Det har ikke vært smittevernmessig god begrunnelse for å opprettholde det nåværende tiltaket, og det er ihvertfall ingen grunnlag å forlenge det.

Å frata befolkningen retten til fri ferdsel er ganske graverende. Det skal ikke gies fullmakt til en liten håndfull mennesker som hever seg over Stortinget og grunnloven.

Nei til forlengelse.