Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 371622

Dato: 20.03.2022

Jeg stemmer NEI nok engang for dette forslaget!