Høringssvar fra Karstein Bauge

Dato: 19.03.2022

Det er utrolig at disse ulovlige, og langt fra, nødvendige tiltakene bør forlenges. Dette er et overgrep som mangler sidestykke, og som overhodet ikke må fortsette. Alle menneskerettigheter er overtrøtt, og det bør avsluttes straks. Fortsettelse av disse overgrepene må straffeforfølges.