Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 195042

Dato: 10.03.2022

Eg seier NEI til dette og ber om at forskrifta ikkje vert forlenga.