Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 429825

Dato: 20.03.2022

Jeg er stekt imot høringsforslaget, jeg vil ha et Norge som er demokratisk og fritt. En lovending vil ta vekk våre friheter som vi aldri har sett før in Norks historie!

Sindre