Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 414117

Dato: 20.03.2022

Dette er jeg sterk imot.