Høringssvar fra Eli Anna Gudmundsen

Dato: 20.03.2022

Hei! Jeg er uenig med denne forlengelsen av midlertidige forskrifthjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av det dere kaller koronapandemien! Jeg oppfordrer regjeringen til å oppheve pandemi"loven" og følge i Sveriges fotspor! Jeg skrev et mye lenger brev til den første høringen, og trodde det skulle være nok...