Høringssvar fra Mia-Emilie Halvorsen

Dato: 21.03.2022

Tilsvar til "Høring - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien"

Jeg er 19 år og motstander av forlengelse av hjemlene i smittevernloven § 4-3a og § 4-3 andre og tredje ledd som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også å forlenge midlertidige hjemler i lov 2. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) §§ 5-2 andre ledd og 6-2 tredje ledd.

Hvis dette blir iverksatt, må det oppfattes som de alvorligste brudd på vår grunnlov knyttet til naturrett og brudd på menneskerettighetskonvensjoner siden andre verdenskrig.

Dette er totalt uhørt når vi nå nå har sett at at vaksineproduktene har bare én virkelig effekt: De kvester og tar liv.

Pr. dags dato er mer enn 58 tusen mennesker såpass skadet av vaksinene at de har meldt inn dette som bivirkninger.

Mørketallene er sannsynligvis 100 ganger større.

Pfizer er nå dømt til å frigi medisinske forskningsresultater om mRNA-vaksinene og skadevirkninger.

Dette er 500.000 sider som skulle hemmeligholdes i 75 år.

Resultatene frigis i bolker og de 55.000 sidene som hittil er offentliggjort viser vaksineskader verden aldri har sett omfanget av tidligere.

Forsikringsselskapene i USA og Tyskland melder en økning i dødlighet og sykdom på fra 40-57%, og dette relateres direkte til vaksinene.

Nedstengningene av samfunnet og de tiltak som myndighetene har foretatt har gjort stor skade på samfunnet med konkurser, spittelse av samfunnet og psykiske problemer for mange.

Som uvaksinert har jeg opplevd å bli fortalt at folk ønsker meg død.

Slektninger har snudd meg ryggen og kalt meg egoist.

Dette har norske myndigheter klart å påføre meg og andre av sosial utestengelse.

De har fyrt oppunder hat i det norske samfunnet.

De har klart å klistre på oss nåtidens jødestjerner.

Nå skal myndighetene altså utvide dette skrekkregimet som bryter med grunnloven, smittevernloven, menneskerettighetene og Nurenbergkodeksen. Det virker som politikerne har underkastet seg WHO, EU og WEF.

Det er den norske grunnloven som gjelder i Norge.

Hele vaksinesvindelen er i ferd med å bli avslørt og myndighetene må forstå at det er på tide at denne forlengelsen bør skrinlegges for godt.

Det er også på tide at myndighetene for framtiden innehar en selvstendig vurdering av vitkeligheten og ikke lar seg underkaste kapitalkreftene i legemiddelindustrien.