Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103935

Dato: 08.03.2022

Vi e frie mennesker. Fjern korona reglan å pass. Vi e frie mennesker som har krav på et privat liv. Norge skal være et trygt å godt land og for å få til det har vi rett på privatliv og frihet. Vi skal være et selvstendig land som tar folke på alvor noe vi ikke e den dag idag. Påtide å ta ansvar å få lande på rett kjør igjen noe den ikke har vært på nærmere 40 år. E skuffa og såra over at dokker velger å selge våres verdier og eiendom for egen vinning. Det skal være et demokrati der dokker jobber for folket å ikke av egen vinning. Begynn å ta ansvar å oss på alvor.