Høringssvar fra Malene Bergh Hanssen

Dato: 21.03.2022

Jeg er dypt, fundamentalt uenig! Forslaget må forkastes!