Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 435833

Dato: 20.03.2022

Nei til videreføring av unntakshjemlene for håndtering av koronapandemien.