Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 454621

Dato: 20.03.2022

Nei til forlengelse av disse hjemlene, nei til helsediktatur.