Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 359042

Dato: 19.03.2022

Jeg er imot forlengelse av lovhjemlene.