Høringssvar fra Hans Petter Jansson

Dato: 21.03.2022

Ikke enig i forlengelse av dette. Norge må tilbake til normalen. Smittevernstat med svært inngripende tiltak er ikke veien å gå.