Høringssvar fra Gunn Thu

Dato: 19.03.2022

Jeg vil meget bestemt avvise og stoppe alle forslag i dette høringsnotatet.