Høringssvar fra Marit voldbakken

Dato: 13.03.2022

Jeg ønsker ikke at forlengelsen skal godkjennes.