Høringssvar fra Maria Christine

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidig forskrifthjemler i smittervernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Hvilket samfunn ønsker vi? Skal vi ikke lenger være et demokratisk land? Våre menneskerettigheter, vår grunnlov viskes ut? Har den friheten våre forfedre kjempet for,vært forgjeves?

Hvilket samfunn vil vi få når viktige prinsipper for individets suverenitet og frihet tilsidesettes? Våre liv skal administreres på departementsnivå, under påvirkning av WHO, FHI,med legemiddelindustrien luskene i kulissene.. nei takk !

Med dette høringsforslaget vil det kunne innføres tvangstiltak og kontrollerende tiltak på en totalitær måte. Det er belastende både for næringsliv og befolknkngen forøvring med slike inngripende tiltak. Dårlig psykisk helse vil være enda mer fremtredende om dette fortsetter. 2 år har gitt mange dårligere psykisk helse, både for de som har psykiske utfordringer fra før og nyoppståtte pga av tiltakene som har vært. Et annet er barn og unge som har blitt påført både angst, depresjon og mangelen på utvikle og finne sin identitet, for å nevne noen. Her kunne det helt klart vært skrevet side opp og side ned om de store konskvensene dette har hatt og vil få dersom dette fortsetter. Allerede før pandemien var psykiatrien sprengt, ventelister på 1 år for å få hjelp, og siden jeg selv jobber i psykiatrien så snakker jeg av erfaring.

Dette viruset er for de fleste unge og friske ufarlig, og man må kanskje i steden anbefale eldre, syke og de med risiko for alvorlig sykdom å isolere seg, distansere seg etc.

Forlengelse av dette er ensbetydende med demokratiets fall.