Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 443811

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette. Det går langt utover hva som er akseptabelt i et fritt land som norge har vært, er og skal forbli.