Høringssvar fra Geir Jakobsen

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette og for frihet og menneskerettigheter