Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 522149

Dato: 20.03.2022

Det er i mot menneskerettigheter og støtter en økonomisk agenda. Grunnloven er vår feller grunn! En skam det som skjer på Stortinget og i media