Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 165333

Dato: 10.03.2022

Jeg aksepterer ikke koronapass. Så nei til koronapass.