Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190748

Dato: 10.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.