Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 318518

Dato: 18.03.2022

Jeg er imot dette forslaget pga at det strider mot menneskerettigheter, ytringsfrihet og grunnloven. Alle 3 verdier som vi ikke må ta for gitt her i Norge. Jeg ønsker at Norge fortsatt skal være et land bestående av tillit i befolkningen, demokrati og ytringsfrihet.