Høringssvar fra Jon Breder Kvam

Dato: 20.03.2022

NEI!!! Ingen forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepidimien!!! Regjeringen er det Norske folks tjenere, og skal IKKE lenger frata landets innbyggere friheten under dekke av korona-"pandemien"!!! Vi har fått nok!!!