Høringssvar fra Bjørn Saatvedt

Dato: 11.03.2022

Jeg er sterkt motstander av forslaget om å forlenge.

Må behandles politisk og diskuteres blant landets innbyggere.