Høringssvar fra Inger Johanne Matheson

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien = NEI til vaksinepass, tvangsvaksinering, stigmatisering/isolering av uvaksinerte!

Dette lovforslaget bryter med internasjonale menneskerettigheter, grunnloven og pasientrettighetslovens paragraf 4. Ettersom det ikke lenger er noen pandemi MÅ den midletidige unntakstilstanden øyeblikkelig opphøre, og dermed kan ikke den midlertidige smittevernsloven trumfe norsk lov.
Tvangsvaksinering, stigmatisering og isolering av friske uvaksinerte skal IKKE forkomme. Vaksinering av spedbarn, småbarn og større barn må øyeblikkelig opphøre - det er risikofylt og uetisk, og i tillegg helt unødvendig ettersom barn har naturlig immunitet og sjelden blir smittet av virus. Vaksinen har dessuten vist seg å ikke beskytte mot å bli smittet eller smitte andre.
Eksperimentelle ikkegodkjente mRNA-medikamenter har skadet, ødelagt livet til og drept mange mennesker allerede - langtidsvirkningene vet vi foreløpig ingenting om. Vaksinepass har ingenting med helse å gjøre, men med politisk makt og kontroll over befolkningen - slik som i diktaturregimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Konklusjon:
Det finnes ingen logiske eller smittevernfaglige grunner til å forlenge muligheten for innføring av vaksinepass, tvangsvaksinering/stigmatisering/isolering av friske uvaksinerte mennesker. Derfor sier jeg NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.