Høringssvar fra nikolai østgaard

Dato: 10.03.2022

Jeg ser ingen grunn til at de "midlertidig forskriftshjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien" skal forlenges.

Dette må avvises