Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 567316

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. Jeg mener tiltak myndighetene benytter seg av er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter med Nuremberg Koden og Helsinkideklarasjonen. Det er ingen grunn til å fortsette med dette tøvet.