Høringssvar fra Grace Nguyen

Dato: 21.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskrifthjemler i smittevernloven og helseberedskaosloven for håndtering av koronapandemien. Forlengelsen har ikke hele og fulle vitenskapen bak seg.