Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170646

Dato: 10.03.2022

Er fortsatt helt uenig i dette. Ønskes ikke.