Høringssvar fra Kim Hansen

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette, og for frihet og vern av menneskerettigheter.