Høringssvar fra Espen Bolstad

Dato: 21.03.2022

Jeg er sterkt uenig, og forslaget må kastes. Høringsforslaget går imot menneskets og individets frihet