Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259235

Dato: 15.03.2022

Nei til forlengelse! Det Norske folks konsensus samsvarer ikke med de politiske avgjørelsene. Vær mer transparente, nedhyssing av vedtak som får store konsekvenser for befolkningen hører ikke hjemme i ett demokratisk land.