Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 142027

Dato: 09.03.2022

Hva er det som skjer med dere? Dere er jo iferd med å skape et Norge med splittelse, segregering og kaos. Hvilke goder har dere blitt lovet av WEF og WHO for at vår frihet og liv skal bortrøves?

Er totalt imot alt som har med forlengelse av noen forskrifter som innskrenker menneskerettighetene våre.
Dere vannærer minnet til de som har falt for vår frihet, ufattelig trist!

IMOT!