Høringssvar fra Liv Egeland

Dato: 17.03.2022

Til Regjering/Myndigheter!

Norge er et Demokrati.....

Folket er Regjering og myndigheters arbeidsgivere....ikke motsatt!

Det er vi folket som betaler deres lønn via vår skatteseddel og avgifter.

Norges Grunnlov gjelder i Norge og jeg Liv Egeland aksepterer ikke at vår Grunnlov krenkes og tilsidesettes.

Jeg aksepterer ikke at de suverent overodnede Menneskerettigheter krenkes!

Jeg aksepterer heller ikke at andre internasjonale lover som Nurnbergkodene, FN konvensjoner m.m.krenkes og blir tilsidesatt!

De Covid tiltak staten Norge ulovlig har igangsatt de to siste årene kreves umiddelbart stoppet , samt at der ikke innføres nye tiltak!
Det skal straks igangsettes tiltak som har som mål å redde de som er blitt vaksineskadet.

Vaksinering skal være frivillig!!!

Slik regjering holder på krever vi at de går av!

Mvh

Liv Egeland