Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224131

Dato: 13.03.2022

Hei.

Forslaget bør forkastes.

Det finnes, basert på siste to år med pandemi, mer enn nok makt til å gjøre alle de tiltakene som trengs/ønskes allerede.

Og, burde ikke dette tas stilling til i forkant av en slik høring:

"Departementet understreker imidlertid at regjeringen ikke har tatt endelig stilling til hvilke forskriftshjemler som eventuelt skal forlenges, og i så fall hvor lenge disse skal forlenges."

?

Mvh