Høringssvar fra Geir Thorsen

Dato: 21.03.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette lovforslaget. Vi har ingen pandemi i Norge og behøver av den grunn ikke å videreføre noen av restriksjonene som ble innført tidligere.