Høringssvar fra Ingrid Johannesson

Dato: 10.03.2022

BLI MED. NY HØRING, LATTERLIGGJØRING AV DET NORSKE DEMOKRATI!

Før 12. mars 2020 ble Norge stort sett og i hovedsak styrt etter Grunnloven. Ett år senere skrev en våre fremste juridiske eksperter, professor Hans Petter Graver:

"Samfunnet styres ikke lenger demokratisk, men autokratisk av smitteverneksperter og -politikere. Stortinget har abdisert og politikken er fraværende. Det er bare under den tyske okkupasjonen at vi har sett verre krenkelser av Grunnloven og demokratiet enn det vi har sett de siste 13 månedene, og det er opplagt at de ansvarlige for dette må stilles til ansvar.

I dag skriver han: "Regjeringen foreslår å forlenge de midlertidige koronahjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven med ett år. Høringsfristen er satt til 21. mars 2022, altså under tre uker. Dette er også åpenbart lovstridig. Så kort frist i et så alvorlig spørsmål som dette er nærmest et overfall på den norske offentligheten og en latterliggjøring av det norske demokratiet."

Over 20.000 mobiliserte til protest mot forskriften om koronasertifikat, nå er det å kaste seg rundt igjen for å stoppe enda et diktaturtiltak om koronahjemlene denne gangen.

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!