Høringssvar fra André Sandal Krüger

Dato: 16.03.2022

Jeg motsetter meg dette.