Høringssvar fra May-Britt Nilsen

Dato: 20.03.2022

Jeg mangler sterke nok ord for hva jeg mener om denne forkastelige høringen. Jeg tar sterk avstand, og samtykker ikke!